Do pobrania

Wydział Szkolenia:

Wniosek na grę w innej kategorii wiekowej PDF

Wydział Gier:

Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek w sezonie 2018/2019  PDF  / WORD

Instrukcja zmiany przynależności klubowej i zasady uprawniania zawodników w sezonie 2018/2019

Oświadczenie klubu – wolny zawodnik –załącznik nr 1 : PDF / WORD

Umowa transferowa –załącznik nr 2 : WORD

Oświadczenie zawodnika o 12 miesięcznej karencji – załącznik nr 3 : PDF / WORD

Deklaracja gry amatora – załącznik nr 4 nowy wzór

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –załącznik nr 5 :  PDF / WORD