Kolegium Sędziów Podokręgu

KOLEGIUM SĘDZIÓW

 

ZYGMUNT JANOSZKA Przewodniczący
 PIOTR LASYK v-ce przewodniczący ds. organizacyjnych

przewodniczący ds. szkolenia i obserwacji


PIOTR CIERNIAK Sekretarz
ADRIAN FROEHLICH  I  Referent Obsady
JAKUB KOŁODZIEJCZYK
II Referent Obsady

Referent ds. extranetu

MARCIN KASPRZYK
Referent ds. szkolenia prowadzący kadrę „A”
ADAM RAFALSKI
 Skarbnik
FRANCISZEK ZIĘBA
Referent ds.dyscypliny
 

 

Na początku gry w piłkę nożną uczestnicy zwykle sami decydowali o tym, co było sprawiedliwe a co nie. Człowiek z gwizdkiem pojawił się dopiero, kiedy stało się jasne, że ludzie uczestniczący w grze nie byli w stanie sami poradzić sobie z podejmowaniem decyzji.

Piłka nożna jako najpopularniejsza gra na świecie jest przedmiotem licznych sporów, problemów i kontrowersji związanych z dużą ilością jak i różną interpretacją jej poszczególnych elementów. Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju tej dyscypliny, obecny sposób prowadzenia gry znacznie odbiegający od gry sprzed kilkunastu czy choćby sprzed kilku lat a ponadto dodając świadomość obecności na trybunach i przed telewizorami setek tysięcy, często milionów kibiców, łatwo uświadomić sobie jak ważną rolę spełnia i jaką odpowiedzialnością jest obarczony sędzia zawodów.

W 1921 roku zostały w Polsce opracowane pierwsze przepisy gry w piłkę nożną. Opracowania dokonał dr Jan Weyszenff.

Wydział Sędziowski zwany od 2004 roku „Kolegium Sędziów” (powrócono do pierwotnej nazwy tj. Polskiego Kolegium Sędziów) jest organem wykonawczym Podokręgu Bytom Śl. ZPN., kierującym sędziami piłkarskimi działającymi na obszarze podokręgu.

Przewodniczącego i jego skład osobowy zarządu powołuje i zatwierdza zarząd podokręgu.

Kolegium sędziów realizuje swoje cele i zadania poprzez:

  • Prowadzenie dokumentacji sędziów.
  • Występowanie z wnioskami do zarządu podokręgu o zatwierdzenie listy sędziów do prowadzenia zawodów na szczeblu podokręgu.
  • Zapewnienie obsady sędziowskiej do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek tj. podokręgu, okręgu oraz centralnym.
  • Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów.
  • Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów oraz prowadzenie szkolenia w klubach sportowych.