Wydział Gier

WYDZIAŁ GIER

 
ADAM MYSIAK Przewodniczący
WOJCIECH GARBACIAK Wiceprzewodniczący
ADRIAN FROEHLICH Weryfikator – ligi wojewódzkie

 

Bardzo ważne ogniwo w strukturze związku stanowi WGiD, który tworzony jest z wyborem nowych władz podokręgu. Wydział ten jest organem wykonawczym Podokręgu Bytom do prowadzenia rozgrywek na podokręgu. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków tj. weryfikatorów rozgrywek powołuje zarząd podokręgu.

Do kompetencji WG należy:

  • Prowadzenie rozgrywek wszystkich szczebli
  • Uprawnianie zawodników
  • Weryfikowanie zawodów
  • Opracowywanie terminarzy rozgrywek
  • Opracowywanie regulaminów rozgrywek
  • Przyjmowanie i rozpatrywanie protestów
  • Nakładanie kar