Zarząd Podokręgu Bytom

Zarząd Podokręgu Bytom

Imię i nazwisko
  Funkcja 
 Tomasz WYSZYŃSKI
Prezes
Julian RAKOCZY
 wiceprezes ds. organizacyjnych
Henryk KORNAŚ
wiceprezes ds. finansowych oraz kontrola nad kolegium sędziów
Ireneusz CHAŁAT
sprawy gospodarcze oraz kontakty ze zrzeszeniem LZS
Bohdan BAŁDYS sekretarz oraz kontrola nad internetem oraz sprzętem komputerowym
Artur MALIGŁÓWKA
 nadzór nad Wydziałem szkolenia
Eugeniusz MATEJCZYK
nadzór nad Wydziałem Dyscypliny i Wydziałem Gier
Jerzy PAKOS
sprawy archiwizacji Podokręgu
Łukasz WIEJACHA współpraca z samorządami oraz współpraca z klubami od klasy okręgowej
Piotr ZORZYCKI
koordynator d/s współpracy z wydziałami Podokręgu Bytom
Robert BARLIK komisja odznaczeń i   obchodzonych jubileuszy

 

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko
Funkcja
Henryk BRYZEK
Przewodniczący
Paweł GRABOWSKI
Wiceprzewodniczący
Andrzej KRETEK Sekretarz
Janusz HUPERT

Komisja Rewizyjna

 

 

Cele i zadania organizacyjne Podokręgu Bytom Śl. ZPN.

Piłka nożna to dyscyplina sportu, którą zainteresowane są szerokie rzesze naszego społeczeństwa.

Kluby sportowe zrzeszone w Podokręgu Bytom pomimo niezbyt bogatej infrastruktury i częstych problemów finansowych, zawsze z otwartymi rękami przyjmowały i przyjmują do swych szeregów młodych adeptów, zobowiązując się jednocześnie do ich szkolenia i wychowania. Elementarną, i jednocześnie najbardziej atrakcyjną częścią kształtowania młodych piłkarzy, jest rywalizacja, która ma miejsce w podokręgu w postaci rozgrywek sportowych na różnych szczeblach.

Co roku działacze bytomskich klubów zgłaszają do rozgrywek nowe roczniki, nie zapominając jednocześnie o tych, które już występowały w rozgrywkach w poszczególnych klasach. Nie wolno zapomnieć również o dużym zainteresowaniu piłką nożną wśród osób dorosłych. Zainteresowanie to przykłada się na licznym udziale klubów sportowych, zrzeszonych w strukturach podokręgu w rozgrywkach seniorskich (klasa „A” i „B” oraz Pucharu Polski).

Duża ilość klubów, a tym samym wielokrotnie większa ilość drużyn skupiających się wokół rozgrywek organizowanych i prowadzonych przez podokręg, dostarcza wiele satysfakcji i radości zawodnikom, działaczom i trenerom.

Dla jednych udział w rozgrywkach stanowi źródło radości, zadowolenia i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, innym natomiast przysparza wiele pracy i zmusza wielokrotnie do poświęcenia się temu celowi bez reszty. Niemożliwe byłoby przeprowadzenie zawodów w postaci rozgrywek wszystkich klas, począwszy od drużyn trampkarzy, poprzez drużyny juniorskie, a skończywszy na drużynach seniorów, gdyby nie dobra organizacja pracy poszczególnych członków bytomskiego podokręgu.

Niejednokrotnie osoby odpowiedzialne za organizowanie, prowadzenie i weryfikacje poszczególnych rozgrywek, są osobami anonimowymi dla większości tych, którzy biorą w nich udział.

 

Schemat Podokręgu Bytom Śl. ZPN. wraz poszczególnymi wydziałami:

Schemat Podokręgu Bytom

Podokręg Bytom jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki Nożnej do spełniania w jego imieniu określonych funkcji na terenie działalności podokręgu. Podokręg nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach przekazywanych przez związek kompetencji i uprawnień. Podokręg posiada odrębny rachunek rozliczeniowy oraz szczegółowy zakres działalności w dziedzinie sportowej i organizacyjnej.

 

Działalność na niwie sportowej i organizacyjnej obejmuje następujące zagadnienia:

  • Organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek klasy „A” i „B” w kategorii seniorów, przeprowadzanie rozgrywek juniorów i trampkarzy w różnych kategoriach wiekowych, oraz organizowanie rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu podokręgu.
  • Opracowywanie kalendarza powyższych rozgrywek oraz ich regulaminów.
  • Weryfikowanie zawodów na podstawie sprawozdań z zawodów.
  • Rozpatrywanie odwołań i protestów.
  • Organizowanie okolicznościowych imprez sportowych.
  • Prowadzenie ewidencji zawodników biorących udział w rozgrywkach.
  • Nakładanie kar finansowych i dyscyplinarnych.
  • Prowadzenie szkolenia młodocianych kadr piłkarskich, sędziów w ramach Kolegium Sędziów oraz kadr instruktorsko-szkoleniowych.
  • Dokonywanie selekcji młodocianych zawodników i przygotowanie reprezentacyjnej drużyny podokręgu do turniejów organizowanych przez związek i inne organizacje sportowe.

Zarówno Członkowie Zarządu Podokręgu jak również przedstawiciele Wydziału Gier i Ewidencji oraz Kolegium Sędziów są osobami, które poświęcają swój czas i wysiłek dla prawidłowego funkcjonowania podokręgu we wszystkich dziedzinach jego działalności. Jedyną formą wynagrodzenia poszczególnych przedstawicieli związku jest własna satysfakcja z prawidłowo i rzetelnie wykonywanej funkcji.